Menu

Wychowanie fizyczne dla nauczycieli

Są to studia dla nauczycieli posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne, którzy pragną uzyskać kompetencje w zakresie wychowania fizycznego.

Studia obejmują zajęcia z zakresu nauk biologicznych i nauk o zdrowiu oraz teorii i metodyki wychowania fizycznego. Studenci uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych obejmujących ćwiczenia gimnastyczne, korekcyjne, taneczno-ruchowe, lekkoatletyczne, pływanie oraz pierwszą pomoc przedmedyczną.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Zdobywają wiedzę i umiejętności związane z wychowaniem fizycznym, sportem dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianą kulturą fizyczną.