Polski English
Menu

wychowanie fizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Termin składania wniosków

do  29 września 2017 r.

Czas trwania

350 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów (zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w formie dwudniowych weekendowych zjazdów).

Termin rozpoczęcia

wrzesień 2017 r. (po zebraniu się grupy).

Odpłatność

1400 zł za semestr + 200 zł wpisowego.

Uczestnicy:

Nauczyciele wychowania fizycznego (absolwenci studiów II stopnia).

Cel:

Absolwent uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego z uczniami z niepełnosprawnością , zaburzeniami rozwoju i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.