Polski English
Menu

Wydawnictwa zwarte

Poniżej zamieszczamy wykaz wydawnictw wswfit.com.pl w oraz publikacji autorstwa naszych pracowników

Polacy na zimowych Uniwersjadach 1960-2017
Alina Parusz, Bartłomiej Turpak
Miejsce i data wydania: Białystok, 2017
ISBN 978-83-65110-37-4

Praca naukowa finansowana w ramach programu MNiSzW pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego" w latach 2014-2016

 

Rekreacja, turystyka i tradycje na obszarach wiejskich
Pod redakcją Danuta Mokolska
Miejsce i data wydania: Białystok, 2014
ISBN 978-83-929836-8-2
Alternatywna forma produktowa
ISBN 978-83-942142-2-7

Zastosowanie wybranych modeli kompetencyjnych w doskonaleniu działalności turystycznej
Danuta Mokolska
Wydawnictwo: DWiP WSWFiT
Miejsce i data wydania: Białystok, 2014       
ISBN 978-83-942142-1-0
Alternatywna forma produktowa
ISBN 978-83-942142-0-3

Problemy Kultury Fizycznej w badaniach studentów
II Międzynarodowa Naukowo - Praktyczna Konferencja Studentów - Młodych Naukowców
Pod redakcją: Doroty Kozłowskiej, Elżbiety Baraszczuk i Krzysztofa L. Sobolewskiego
Wydawnictwo: DWiP WSWFiT
Miejsce i data wydania: Białystok, 2013
ISBN 978-83-929836-6-8

Ruch a Zdrowie. Wybrane Problemy
Monografia naukowa pod patronatem International Association of Sport Kinetics
Pod redakcją: Doroty Kozłowskiej i Krzysztofa L. Walewskiego
Wydawnictwo: DWiP WSWFiT
Miejsce i data wydania: Białystok, 2013
ISBN 978-83-929836-5-1

Wybrane zagadnienia psychologii treningu i zawodów sportowych
Włodzimierz Starosta
Wydawnictwo: International Association of Sport Kinetics
Miejsce i data wydania: Warszawa - Białystok, 2011        
ISBN 978-83-62113-14-9

Gry i zabawy w wychowaniu fizycznym i rekreacji ruchowej
Anna Wysocka, Cezary Wysocki
Wydawnictwo: DWiP WSWFiT
Miejsce i data wydania: Białystok, 2010                            
ISBN 978-83-929836-0-6

Human movement science - anthropokinesiology
Włodzimierz Starosta
Wydawnictwo: International Association of Sport Kinetics
Miejsce i data wydania: Warszawa - Białystok, 2010
ISBN 978-83-62113-11-8

Kariera naukowa czy pasja życia?
Włodzimierz Starosta
Wydawnictwo: International Association of Sport Kinetics
Miejsce i data wydania: Warszawa - Białystok, 2010
ISBN 978-83-62113-09-5

Znaczenie rytmu w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchu
Włodzimierz Starosta, Włodzimierz Stronczyński
Wydawnictwo: International Association of Sport Kinetics
Miejsce i data wydania: Warszawa - Białystok, 2010
ISBN 978-83-62113-XX-X

Stronne zróżnicowanie techniki ćwiczeń zawodników rozmaitych dyscyplin sportu
Włodzimierz Starosta
Wydawnictwo: International Association of Sport Kinetics
Miejsce i data wydania: Warszawa - Supraśl, 2008
ISBN 978-83-905090-9-1

Zarys ekonomiki turystyki z elementami gospodarki rynkowej
Bartosz Pałucki, Krzysztof Ludwik Walewski
Wydawnictwo: DWiP WSWFiT
Miejsce i data wydania: Supraśl, 2006
ISBN 978-83-919847-3-4

Podstawy finansów i rachunkowości
Bartosz Pałucki, Radosław Pałucki
Wydawnictwo: DWiP WSWFiT
Miejsce i data wydania: Supraśl, 2005
ISBN 83-919847-1-0

Podstawy teorii żeglarstwa
Dariusz Zienkiewicz
Wydawnictwo: DWiP WSWFiT
Miejsce i data wydania: Supraśl, 2005
ISBN 83-919847-2-9

 

Dział Wydawnictw i Publikacji wswfit.com.pl 
ul. Mickiewicza 108, 15-213 Białystok

telefon: 85 613 155 91
e-mail: