Polski English
Menu

Wydawnictwo WSWFiT

Dział Publikacji i Wydawnictw wswfit.com.pl  zajmuje się przygotowaniem redakcyjnym, edytorskim oraz rozpowszechnianiem publikacji pracowników Uczelni.

Są to prace o charakterze naukowym, informacyjnym i okolicznościowym. Nakładem wydawnictwa ukazują się także opracowania pokonferencyjne, monografie, skrypty oraz podręczniki akademickie. Ich tematyka jest ściśle związana z profilem i działalnością Uczelni. 

Wykaz publikacji książkowych dostępny jest w zakładce Wydawnictwa zwarte (klik).

Ponadto Wydawnictwo WSWFiT aktywnie promuje dorobek naukowy i dydaktyczny wykładowców poprzez wydawanie czasopisma Roczniki Naukowe Wychowania Fizycznego i Turystyki w (klik).