Polski English
Menu

Wymagane dokumenty

 1. Wypełnione podanie na studia (do pobrania TUTAJ lub w Dziekanacie Uczelni).

 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 4. Ksero dowodu osobistego: 1, 2 strona.

 5. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Dziekanacie Uczelni).

 6. 3 zdjęcia o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie na odwrocie.

 7. Zdjęcie w wersji elektronicznej - wymiary 300x370 pikseli.

 8. Własnoręczne oświadczenie o umiejętności pływania.
 9. Zaświadczenie pozwalające na przyznanie punktów preferencyjnych w przypadku posiadania klas sportowych lub szczególnych osiągnięć sportowych.

 10. Dokumenty potwierdzające działalność w kulturze fizycznej lub turystyce (legitymacje instruktorskie, patenty i inne uprawnienia).

 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 80 zł (płatne gotówką lub przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325)