Polski English
Menu

Wymagane dokumenty

  1. Wypełnione podanie na studia (do pobrania TUTAJ lub w Dziekanacie Uczelni).

  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (licencjat).
  3. Suplement do dyplomu.

  4. Posiadane legitymacje instruktorskie.
  5. Ksero dowodu osobistego.

  6. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie i wzór zaświadczenia do pobrania w Dziekanacie Uczelni).

  7. 3 zdjęcia o wymiarach 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane czytelnie na odwrocie.

  8. Zdjęcie w wersji elektronicznej - wymiary 300x370 pikseli.

  9. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 80 zł (płatne gotówką lub przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI: 62 1050 1953 1000 0090 3088 4325).