Polski English
Menu

Wymagane dokumenty

Dokumenty (należy dostarczyć na pierwsze zajęcia) :

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero dyplomu lub jego odpis),
  • 2 fotografie (3,5 x 4,5cm),
  • ksero dowodu osobistego (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.