Polski English
Menu

Wyniki ewaluacji

Analiza oceny jakości zajęć dydaktycznych w opinii studentów WSWFiT w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019 (pdf)

Analiza oceny jakości zajęć dydaktycznych w opinii studentów WSWFiT w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018 (pdf)

Ocena pracy pracowników administracyjnych dziekanatu w roku akademickim 2019/2020 (pdf)

Analiza motywów podjęcia studiów w WSWFiT w Białymstoku 2020/2021

ANKIETA OCENY PRACY WSWFiT W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

BADANIE OPINII STUDENTÓW WSWFIT W BIAŁYMSTOKU NA TEMAT REALIZACJI
PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 2019 (pdf)

BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW WSWFiT W BIAŁYMSTOKU O REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO ORAZ ICH OCENY SATYSFAKCJI Z UKOŃCZONYCH STUDIÓW – ROCZNIK 2019 (pdf)