Polski English
Menu

Zagadnienia z ANTROPOLOGII

Dodano: 14.06.2017 o 14:03

na zaliczenie ćwiczeń oraz egzamin

zaliczenie ćwiczeń odbędzie się w środę 21 czerwca 2017 r., o godz. 15.00

egzamin odbędzie się w środę 28 czerwca 2017 r., o godz. 15.30

 

Wymagania na zaliczenie i egzamin z Antropologii 2016/2017

 1. Antropologia -definicja i jej działy,
 2. Ontogeneza - definicje, auksologia jako nauka o rozwoju osobniczym, podstawowe pojęcia i aspekty dotyczące procesów rozwojowych, ogólne prawidłowości rozwoju osobniczego. Okresy rozwoju osobniczego - kryteria podziału ontogenezy na okresy, charakterystyka okresów: prenatalnego, noworodka, niemowlęctwa, dzieciństwa (przebieg dojrzewania płciowego, regulacja hormonalna), młodzieńczego, dorosłego, dojrzałego, starości (zjawiska klimakterium i andropauzy).
 3. Antropogeneza: Człowiek na tle Naczelnych: cechy charakterystyczne rzędu Naczelnych, cechy specyficznie ludzkie. Morfologiczne konsekwencje pionizacji ciała i dwunożnej lokomocji. Przebieg hominizacji - główne etapy form i ich charakterystyka (drzewo genealogiczne hominidów).
 4. Czynniki rozwoju osobniczego - klasyfikacja czynników: czynniki endogenne genetyczne (genotyp i fenotyp, geny a cechy, typy dziedziczenia, pojęcie odziedziczalności). Płeć jako czynnik genetyczny: zaburzenia w procesie różnicowania płci, dymorfizm płciowy. Wskaźniki dymorfizmu płciowego.
 5. Rasa jako czynnik genetyczny: współczesna koncepcja rasy, proces rasogenezy (mechanizmy) główne ugrupowania rasowe współczesnej ludności.
 6. Antropometria i antroposkopia - jako podstawowe metody badawcze w antropologii (punkty pomiarowe, technika pomiarów, ocena podstawowych cech somatoskopowych). Zasady wykonywania pomiarów antropometrycznych. Wskaźniki ilorazowe proporcji i budowy ciała
  oraz ich interpretacja. Rozwój wysokości, masy oraz kształtowania się proporcji ciała w ontogenezie (kinetyka i dynamika rozwoju, zróżnicowanie płciowe).
 7. Metody kontroli i oceny rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży:
  - pojęcie norm rozwojowych i zasady ich konstruowania (tabele i siatki centylowe),
  - wiek biologiczny i metody jego określania (morfologiczny, zębowy, wtórnych cech płciowych, szkieletowy).
 8. Ocena składu tkankowego ciała - metody szacowania tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała, określanie należnej masy ciała, nadwagi i otyłości, metody oceny typów ciała.

dr Urszula Baranowska

 

Do pobrania

Aktualności

2022-05-12

Biblioteka

2022-04-29

Uwaga Studenci!

Wielkanoc
2022-04-21

Wielkanoc