Polski English
Menu

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytania ofertowe.

 1. Przedmiot zamówienia:

Koordynator ds. realizacji Zadania 3 "Wdrożenie programu praktyk i wypracowanie modelu współpracy między uczelnią i szkołami" (strona 1strona 2)

 2. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi specjalisty - psychoterapeuty w Zespole ekspertów realizującym w Projekcie Zadanie 2: Opracowanie programu praktyk (strona 1strona 2strona 3)

3. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi specjalisty - dydaktyka w Zespole ekspertów realizującym w Projekcie Zadanie 2: Opracowanie programu praktyk (strona 1strona 2strona 3strona 4)

 4. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi specjalisty - pedagoga w Zespole ekspertów realizującym w Projekcie Zadanie 2: Opracowanie programu praktyk (strona 1strona 2strona 3strona 4)

5. Przedmiot zamówienia:  

Świadczenie usługi specjalisty - psychologa w Zespole ekspertów realizującym w Projekcie Zadanie 2: Opracowanie programu praktyk (strona 1strona 2strona 3strona 4)

6. Przedmiot zamówienia:  

Zakup  komputerów  w związku z realizacją projektu: „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok” (strona 1strona 2strona 3strona 4)

7. Przedmiot zamówienia:  

Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu: „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok” (strona 1strona 2strona 3strona 4)

8. Przedmiot zamówienia:  

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu: „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok” (strona 1strona 2strona 3strona 4)

9. Przedmiot zamówienia:  

Świadczenie usługi specjalisty - dydaktyka w Zespole ekspertów realizującym w Projekcie Zadanie 2: Wdrożenie i monitoring programu praktyk (strona 1strona 2strona 3strona 4strona 5)