Polski English
Menu

Zespół redakcyjny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Redaktor Naczelna - dr Dorota Sokołowska

Zastępca Redaktor Naczelnej - dr Halina Hanusz

Redaktorzy tematyczni:

- dr Urszula Baranowska - nauki medyczne

- dr Elżbieta Barańczuk - nauki medyczne (do końca 2016 r.)

- dr Robert Dargiewicz - inżynieria sportowa, biomechanika sportu

- dr Hanka Delbani - edukacja zdrowotna

- dr Halina Hanusz - historia kultury fizycznej, teoria wychowania fizycznego

- dr Krzysztof Sobolewski - turystyka, kultura fizyczna

- dr Dorota Sokołowska – ekonomia

 

Redaktor Statystyczny - dr Marzena Filipowicz-Chomko

Redaktorzy językowi:

- prof. Roman Hajczuk – język rosyjski

- mgr Aniela Staszewska - język angielski

 

RADA PROGRAMOWA:

 1. prof. Ryszard Przewęda - przewodniczący Rady Programowej (Polska)
 2. prof. Władysław Barkow (Białoruś)
 3. prof. Tomasz Jurek (Polska)
 4. prof. Józef Klimowicz (Białoruś)
 5. prof. Jewgienij Masłowski (Białoruś)
 6. dr hab. Andrzej Rokita (Polska)
 7. dr hab. Renata Urban (Polska)
 8. dr Hassan Delbani (Liban)
 9. dr Tatiana Morozewicz (Białoruś)
 10. dr Andriej Szpakow (Białoruś)
 11. dr Aleksander Żurawski (Białoruś)

powrót ...

Do pobrania