Polski English
Menu

Aplikacja mobilna dla Studentów Erasmusa+

Dodano: 03.12.2021 o 11:26
Aplikacja mobilna dla Studentów Erasmusa+

przyjeżdżających do Polski na wymianę akademicką.

Aplikacja mobilna dla Studentów Erasmusa+ przyjeżdżających do Polski
na wymianę akademicką.

Działanie aplikacji jest oparte na zasadzie interaktywnego kalendarza,
zawierającego praktyczne informacje oraz ciekawostki o Polsce, dla
zagranicznych studentów. Dodatkowo, każdy użytkownik ma możliwość
robienia/ zapisywania indywidualnych notatek w samej aplikacji.
Aplikacja została przygotowana dla platformy Android oraz iOS, i
poprawnie się wyświetla na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon
oraz tablet w układzie wertykalnym.

Kluczowe założenia aplikacji to:
* Aplikacja oparta na kalendarzu;
* Wyświetlanie informacji o Polsce razem z grafiką
* Nowoczesny, przejrzysty layout - motyw graficzny aplikacji spójny
graficznie z wersją „papierową kalendarza"
* Jedna wersja językowa - angielska
* Możliwość zapisywania indywidualnych notatek przez użytkowników;
* Możliwość polubienia „ciekawostek" _(artykułów w sekcji
przydatne informacje jak również wydarzeń przypisanych do konkretnego
dnia w roku - w kalendarzu);_
 * Możliwość wprowadzenia informacji o kraju pochodzenia użytkownika
oraz w jakim mieście w Polsce studiuje;
 * Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych zgodne z obowiązującymi
standardami (w tym z przepisami RODO).

Główne menu aplikacji podzielone na 3 sekcje - nawigacja dotycząca
kalendarza, menu dotyczące praktycznych informacji oraz ciekawostek o
Polsce, oraz menu dotyczące ustawień profilu.

Wybór pozycji w sekcji dotyczącej praktycznych informacji powoduje
wyświetlenie listy artykułów powiązanych z daną kategorią:

Poland _(wybrane informacje dotyczące Polski)
     * Poland in brief - _metryka kraju, podstawowe dane;
    * Major Polish Cities -_ opisy największych miast; 
    * In the Polish Mountains -_ opisy gór w Polsce; 
    * Traditional Holidays & Customs - _opisy podstawowych Świąt i zwyczajów;
    * Polish History after World War II - _krótki opis najważniejszych wydarzeń  w       Polsce po II Wojnie Światowej; 
    * Getting Around - _informacje o wybrzeżu morskim, rzekach i jeziorach w Polsce;

Practical Informations

     * Polish Language - _opis i prezentacja podstawowych słów; 
    * Higher Education in Poland - _opis szkolnictwa wyższego w Polsce;
    * The Students' Parliament of the Republic of Poland - _opis działalności  tego  stowarzyszenia w Polsce; 
    * Student's Life - _praktyczne informacje dotyczące kosztów różnych usług  i  towarów  w Polsce; 

Culture and Events  _(wybrane informacje o życiu kulturowym, sportowym i kulinarnym w Polsce) _

     * Film - _opisy dzieł oraz najważniejszych osobistości związanych z życiem filmowym w Polsce; 
    * Famous Polish Scientists - _informacje o najwybitniejszych naukowcach
w Polsce i ich osiągnięciach o światowej skali;
    * Polish Literature - _opisy wybranych pisarzy i poetów;
    * Polish Sports People - _opisy wybranych sportowców; 

     * Film & Music Festivals - _opisy najważniejszych wydarzeń
muzycznych odbywających się cyklicznie w Polsce; 
    * Polish Cuisine - _podstawowe informacje o kuchni polskiej;
    * Music & Visual Arts - _prezentacja wybranych osobistości ze świata
polskiej muzyki i sztuki. 
 

Aktualności

2022-07-26

Uwaga Studenci!

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie badawczym dla Studentów i Studentek!
2022-07-08

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie badawczym dla Studentów i Studentek!

2022-06-13

Uwaga uczestnicy