Polski English
Menu

Praktyki

Studia I-go stopnia

ROK I semestr II - Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej 

ROK II semestr III - Praktyka zawodowa w ramach drugiego przedmiotu w przedszkolu

ROK II semestr IV - Praktyka zawodowa w ramach drugiego przedmiotu w szkole podstawowej (kl. I-III)

ROK III semestr V - Praktyka zawodowa w szkole podstawowej(klasy IV-VIII)

ROK III semestr VI - Praktyka zawodowa w SP II

Studia II-go stopnia

ROK II semestr IV - Praktyka instruktorska/Praktyka w szkole ponadpodstawowej

 

Szczegółowy HARMONOGRAM praktyk ujęty jest w organizacji roku na każdy kolejny rok akademicki

 

Opiekun Praktyk - mgr Beata Świrydowicz

 

Wykaz szkół z którymi współpracuje uczelnia:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku – XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 32, Przedszkole Samorządowe Nr 69.
 2. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku – Szkoła Podstawowa Nr 38, Przedszkole Samorządowe Nr 86.
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku.
 4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.
 5. Zespół Szkół w Księżynie - Szkoła Podstawowa im. KS. Michała Sopoćki w Księżynie, „Kubusiowe  Przedszkole w Księżynie”.
 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie.
 7. Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" z Oddziałami Dwujęzycznymi.
 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mozaika".

W przypadku indywidualnego wyboru szkoły prosimy o kontakt z rektoratem. 

 

Instrukcja wypełniania Dziennika Praktyki Zawodowej:

 • Dziennik powinien być uzupełniony odręcznie.
 • Na ostatniej stronie Dziennika opiekun praktyki z ramienia szkoły (nauczyciel wf) przedstawia opinię o przebiegu praktyki i wystawia całościową ocenę.
 • Do Dziennika proszę dołączyć wydrukowane szczegółowe konspekty przeprowadzonych lekcji.
 • Każdy konspekt powinien być zatwierdzony i podpisany przez nauczyciela-opiekuna praktyki na terenie szkoły.
 • W razie potrzeby można dodrukować karty tygodniowe.

Dziennik praktyki psychologiczno - pedagogicznej w SP - I rok WF (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w SP (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w SP 2 (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w Szkole Ponadpodstawowej (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w ramach II-go przedmiotu w Przedszkolu (pobierz)

Dziennik Praktyki Zawodowej w ramach II-go przedmiotu w Szkole Podstawowej (pobierz)

DZIENNIK PRAKTYKI INSTRUKTORSKIEJ (pobierz)

KONSPEKT - SCENARIUSZ LEKCJI (pobierz

Arkusz kalkulacyjny MTSF (pobierz)

 

 

 

Do pobrania