Polski English
Menu

Promotorzy Prac Licencjackich i Magisterskich

1. Prof. dr hab. Józef Klimowicz 

- Biologiczno-medyczne uwarunkowania aktywności fizycznej,

- Nawyki żywieniowe.

2. dr Halina Hanusz (ogólny zarys tematyki pdf)

- Prace przeglądowe dotyczące historii sportu i kultury fizycznej.

3. dr Dorota Sokołowska (ogólny zarys tematyki pdf)

- Prace oparte na badaniach: ankietowych, analizach statystycznych, testach sprawnościowych, porównujące wyniki w grupach bądź na przestrzeni lat,

- Prace przeglądowe o tematyce piłki nożnej,

- Prace z zakresu ekonomii, finansów i marketingu w sporcie.

4. dr Aleksandra Bogucka

-Prace z biomechaniki (prace zawierające pomiary),

5. dr Krzysztof Sobolewski (ogólny zarys tematyki pdf)

- Turystyka,

-O metodach nauczania Wychowania Fizycznego,

- Prace z zakresu lekkoatletyki.

6. dr Aleksander Żurawski (ogólny zarys tematyki pdf)

- Turystyka,

- Czas wolny a aktywność fizyczna,

-Gry i zabawy ruchowe.

7. dr Elżbieta Hałaburda (ogólny zarys tematyki pdf)

- Prace z zakresu pedagogiki, edukacji dzieci i młodzieży: teoretyczne
i badawcze
- Prace dotyczące wspomagania rozwoju fizycznego i motorycznego
różnych grup wiekowych
- Prace dotyczące programów profilaktycznych realizowanych w ramach
wychowania fizycznego

8. dr Jerzy Nowik

Prace z zakresu teorii i metodyki sportu i wychowania fizycznego oraz historii kultury
fizycznej.

9. dr Anna Matwiejuk

Prace z zakresu biologii i biochemii.