Polski English
Menu

Targi Edukacyjno-Zawodowe "Twoja kariera w Twoich rękach"

Dodano: 11.05.2017 o 09:52
Targi Edukacyjno-Zawodowe

Hajnówka, 6 kwietnia 2017 r.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hajnówce i Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce zorganizowały Targi Edukacyjno-Zawodowe pod hasłem „Twoja kariera w Twoich rękach”. 

W przedsięwzięciu wzięło udział kilkunastu wystawców, m.in. uczelnie wyższe, szkoły policealne, agencje pracy tymczasowej, pracodawcy, instytucje rynku pracy działające na rzecz młodzieży i bezrobotnych.

Głównym celem targów było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną uczelni, zbliżenie ich do środowiska pracodawców, podniesienie świadomości w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Targi były okazją dla młodych ludzi do uzyskania wiadomości w zakresie zawodowym jak i edukacyjnym na temat ofert i usług jakie proponują uczestniczący na targach wystawcy.

Studenci trzeciego roku pod opieką Dziekana dra Roberta Dargiewicza zaprezentowali ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.

Aktualności

2022-06-13

Uwaga uczestnicy

2022-06-13

Uwaga Studenci!

2022-05-30

Sesja Egzaminacyjna