Menu

Roczniki Naukowe

       Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (ISSN 2081-1063) prezentują dorobek naukowy z zakresu sportu, kultury fizycznej, wychowania fizycznego, teorii treningu sportowego, rekreacji (w tym turystyki agroturystyki, geografii), motoryczności człowieka, biologii, antropologii, a także pedagogiki, socjologii, ekonomii i in.

    Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku są wydawnictwem periodycznym, ukazującym się od 2007 r. początkowo w formie rocznika, a od 2015 r. jako kwartalnik. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej, a od 2009 r. także w wersji elektronicznej (z otwartym, nieodpłatnym dostępem).

       Od 2015 roku Czasopismo posiada 6 punktów na Liście czasopism punktowanych MNiSW. 

             Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017. ICV 2017: 70.51

             Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018. ICV 2018: 71.38

Roczniki dotychczas opublikowane:

Rocznik 2015
Kwartalnik nr 1 Kwartalnik nr 2 Kwartalnik nr 3 Kwartalnik nr 4

 

 

 

 

 

 

Rocznik 2016

Kwartalnik nr 1 Kwartalnik nr 2 Kwartalnik nr 3 Kwartalnik nr 4

 

 

 

 

 

 

 

Rocznik 2017
Kwartalnik nr 1 Kwartalnik nr 2 Kwartalnik nr 3 Kwartalnik nr 4

 

 

 

 

 

 

 

Rocznik 2018
Kwartalnik nr 1 Kwartalnik nr 2 Kwartalnik nr 3 Kwartalnik nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 49

15-213 Białystok

tel. 85 713 15 91
e-mail: wydawnictwa@wswfit.com.pl